Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Poradce č. 13/2020 Zákon o místních poplatcích s komentářem

Taranda Petr, Jouza Ladislav, Sedláková Eva

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
977-12-1124-313-5
EAN
9771211243135
Počet stran
240
Rok vydání
2020
Formát
A5
Přinášíme Vám novelizované zákony a předpisy s komentářem k tématům Daňová evidence, Mzda a plat, Místní poplatky. Najdete zde také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení. Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce. Některé poplatky mají především povahu paušálních úhrad za související služby poskytované obcí, jiné mají povahu místního nebo převážně regulační funkci. Jedná se o poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a ze vstupného, dále poplatek za užívání veřejného prostranství, za povolení vjezdu s motorovým vozidlem… Přinášíme vám úplné znění zákona po novele s komentářem. Právo na mzdu a plat patří mezi základní lidská práva. Náleží zaměstnancům, kteří pro zaměstnavatele vykonali práci. Otázky s tím spojené jsou v současnosti velmi aktuální a právní úprava této problematiky se stává středem pozornosti. Proto předkládáme čtenářům aktuální komentář pracovněprávních předpisů, které řeší mzdové a platové otázky. V souvislosti s tím se ve mzdově právní praxi objevuje řada problémů, které je třeba řešit. Jedná se např. o rovnost ve mzdách, poskytování příplatků, odměňování v dohodách o práci mimo pracovní poměr, otázky spojené s několika novelizacemi v poslední době apod. Jde o ucelený a komplexní výklad, který může podnikatelským i nepodnikatelským subjektům pomoci v jejich praktické činnosti při řešení mzdových a platových otázek na pracovištích. Těžiště předkládaného výkladu právní úpravy je v zákoníku práce a souvisejících nařízeních vlády, na které je komentář zejména zaměřen. Do komentáře jsou zahrnuty i mzdové otázky spojené se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, archivace mzdové agendy, ochrana mzdových údajů, některé vzory mzdových písemností apod.
Poradce č. 13/2020 Zákon o místních poplatcích s komentářem

152 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu