Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Daně, účetnictví - vzory a případy 9/2020 - Zákoník práce, DPH

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
EAN
1213-92700920
Počet stran
176
Rok vydání
2020
Formát
A5
- Zákoník práce – novela v příkladech - DPH – novela v příkladech, - Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví V současné době projednává PS zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v z.p.p. a některé další související zákony. Novelou zákona o DPH, která byla součástí vládního návrhu, měla být v návaznosti na změny v daňovém řádu upřesněna pravidla pro elektronická podání a upravena pravidla pro vracení nadměrného odpočtu, včetně zavedení institutu zálohy na nadměrný odpočet. Při vedení účetnictví jsou pro přepočty cizích měn na českou uvedena základní pravidla zejména v zákoně o účetnictví, ale také v dalších právních předpisech. Zákoník práce – novele v příkladech Novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Transpoziční lhůta je zde 30. 7. 2020. Předmětná směrnice byla přijata na unijní úrovni mimo jiné s ohledem na dlouhou dobu trvání některých vyslání, přičemž v případě vyslání na dobu delší, než dvanáct měsíců by měly hostitelské členské státy zajistit, aby podniky vysílající pracovníky na jejich území zaručily těmto pracovníkům dodatečný soubor pracovních podmínek, které jsou povinně použitelné na pracovníky v členském státě, ve kterém je práce vykonávána. Proto Směrnice nově zavádí rozlišení mezi tzv. krátkodobým vysláním do 12, resp. 18 měsíců a tzv. dlouhodobým vysláním, přičemž jejich rozlišení má zásadní vliv na okruh práv zaměstnance dlouhodobě vyslaného na území České republiky. Novela DPH v příkladech pro rok 2020 Účinnost novely se zřejmě posune od 1. 1. 2021 s tím, že Ministerstvo financí ustoupilo od svého původního záměru prodloužit touto novelou lhůtu pro vracení nadměrného odpočtu z dosavadních 30 na 45 dnů. Generální finanční ředitelství (GFŘ) pokračuje ve zveřejňování výkladů k zákonu o DPH na webových stránkách finanční správy ve formě informací, stanovisek a sdělení či v jejich aktualizaci. V prosinci byla zveřejněna Informace ke změně sazby daně u tepla od 1. 1. 2020 a Informace k opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky. V lednu 2020 byla vedle Informaci k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020 zveřejněna také Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z Evropské unie. V březnu 2020 byla zveřejněna opatření Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem, která se vztahují i na některé povinnosti v oblasti DPH. Cizí měny a kursové rozdíly v účetnictví Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Většina účetních jednotek však nakupuje majetek nebo služby v cizích měnách. Pokud jsou majetek nebo dluhy vyjádřeny v cizí měně, je nutné příslušným kursem provést přepočet cizí měny na měnu českou. Jaká jsou základní pravidla přepočtu cizí měny na českou korunu?
Daně, účetnictví - vzory a případy 9/2020 - Zákoník práce, DPH

169 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu