Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy

Pavlík Marek, Karel Šimka, Josef Postránecký, Richard Pomahač, a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-048-9
EAN
9788075980489
Počet stran
164
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Publikace „Moderní veřejná správa – Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy“ přehledným a strukturovaným způsobem popisuje základní principy fungování veřejné správy, přičemž se věnované problematice věnuje z různých úhlů pohledu; zabývá se právními aspekty, aspekty personálními, aspekty kvality a modernizace (vč. elektronizace či digitalizace) veřejné správy. Publikace je psána srozumitelným jazykem, k lepšímu pochopení textu autoři používají konkrétní a velice aktuální příklady, což je jednoznačným přínosem knihy. Pozitivně vypíchnout zaslouží také například pasáže týkající se postavení jednotlivce a jeho práv v rámci systému veřejné správy, kde je srozumitelně popsán původní smysl a účel veřejné správy a role jednotlivce v jejím rámci, což v praxi může být někdy zaneseno prachem. Zajímavým okénkem do budoucnosti jsou i trendy v oblasti veřejné správy, které popisují v každé nastíněné oblasti potenciální cesty jejího dalšího rozvoje. Je dobré si připomenout, že veřejná správa může někdy, jak píše jeden z autorů, připomínat „neosobní, bezduchý a jakoby samohybný mechanismus, který není schopen reflexe smyslu a účelu svého bytí“. Protože jenom tak tomu lze efektivně předcházet a budovat onu „laskavou důslednost veřejné správy“, tedy takovou veřejnou správu, která zbytečně netrestá, ale důsledně zdůvodňuje kroky, které činí. Závěrem lze tedy shrnout, že publikace je vhodnou pomůckou nejenom pro začínající pracovníky ve veřejné správě, ale také pro každého čtenáře se zájmem o fungování a organizaci věcí veřejných. Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT
Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy

339 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu