Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Finance a podnikání

Dokumentární akreditiv v praxi

Andrle Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Grada
ISBN
978-80-271-1249-4
EAN
9788027112494
Počet stran
208
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Formát
205
Smysl a cíle této publikace – praktického průvodce pro české exportéry I. OBECNÁ ČÁST: ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ 1. Platební metoda – placení dokumentárním akreditivem 1.1 Stručná charakteristika platebních metod 2. Dokumentární akreditiv – základní charakteristika 2.1 Co je to dokumentární akreditiv? 2.2 Druhy dokumentárních akreditivů 2.3 Potvrzený nebo nepotvrzený akreditiv 2.4 Strany zúčastňující se akreditivní operace 2.5 Postup při provádění akreditivní operace 2.6 Speciální typy dokumentárních akreditivů 3. Vztahy mezi stranami akreditivní operace 3.1 Vztah mezi exportérem a importérem – obchodní kontrakt 3.2 Vztah mezi importérem a jeho bankou – bankou vystavující akreditiv 3.3 Vztah mezi vystavující bankou a bankou avizující akreditiv bene?cientovi – exportérovi 3.4 Vztah mezi exportérem a vystavující bankou 3.5 Vztah mezi potvrzující bankou a exportérem 3.6 Ostatní vztahy 4. Hlavní principy dokumentárního akreditivu 4.1 Princip neodvolatelnosti (neodvolatelný akreditiv) 4.2 Princip nezávislosti na ostatních smluvních vztazích 4.3 Princip dokumentárnosti 4.4 Princip vyloučení odpovědnosti bank 5. Hlavní náležitosti dokumentárního akreditivu 5.1 Akreditiv ve formě swiftové zprávy 5.2 Akreditiv vystavený v telexové formě 5.3 Akreditiv vystavený ve formě dopisu 6. Použitelnost akreditivu 6.1 Jednotlivé způsoby použitelnosti akreditivu a možnosti zúčastněných bank v akreditivní operaci II. PRAKTICKÁ ČÁST – POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU 7. Předkontraktní příprava v souvislosti s importním a exportním dokumentárním akreditivem 7.1 Co by měl importér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 7.2 Co by měl exportér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 7.3 Obchodní kontrakt mezi exportérem a importérem 7.4 Dokumentární akreditiv jako způsob zaplacení hodnoty zboží 8. Kupní smlouva 8.1 Náležitosti smlouvy 8.2 Dokumentární akreditiv – platební podmínka zaplacení kupní smlouvy 8.3 Incoterms 9. Importní dokumentární akreditiv – provedení operace 9.1 Vystavení dokumentárního akreditivu 9.2 Vlastní vystavení akreditivu Příloha 1: Příkaz k vystavení neodvolatelného dokumentárního akreditivu 10. Exportní dokumentární akreditiv – provedení operace 10.1 Avizování dokumentárního akreditivu bene?cientovi 10.2 Vlastní avizování akreditivu Příloha 2: Pomůcka pro orientaci ve swiftové zprávě MT 700 – vystavení akreditivu Příloha 3: Avizování exportního akreditivu bene?cientovi – vzor bankovního formuláře Příloha 4: Pomůcka pro bene?cienta pro kontrolu došlého avíza akreditivu 11. Změna dokumentárního akreditivu 11.1 Swiftová forma změny 11.2 Praktický postup změny akreditivu Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy. Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor vytvořil referenční publikaci, která se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra.
Dokumentární akreditiv v praxi

339 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Lobbing

Lobbing

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu