Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 9. 2020

Kruták Tomáš, Krutáková Lenka, Gerych Jan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1024
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-7554-280-9
EAN
9788075542809
Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly. Skvělý pomocník pro praxi Kniha Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 9. 2020 přináší odpovědi na četné otázky, na něž nebylo v době nabytí účinnosti zákona možné jednoznačně odpovědět. Pomocí řady praktických příkladů vysvětluje, jak správně chápat a aplikovat jednotlivá ustanovení zákona. Podrobněji k obsahu publikace Publikace zohledňuje aktuální rozhodnutí orgánů dohledu a opírá se o bohaté zkušenosti autorů z praxe. Komentář se vedle základních institutů veřejného zadávání, k nimž patří jednotlivé kategorie zadavatelů, systematika druhů veřejných zakázek a stanovení jejich předpokládané hodnoty, podrobně věnuje jednotlivým postupům zadavatele v zadávacích řízeních, včetně koncesního řízení, a podmínkám pro jejich použití. Dále se zaměřuje na novinky v oblasti uzavírání rámcových dohod a dalších zvláštních postupů zadavatele a rozebírá aktuální požadavky týkající se uzavírání smluv a jejich změn. Publikace zahrnuje také prováděcí právní předpisy k zákonu a bohatou přílohovou část. Využití publikace Tato publikace bude proto cenným pomocníkem pro zadavatele, dodavatele, ale také administrátory veřejných zakázek a další osoby podílející se na průběhu zadávacích řízení.
Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1. 9. 2020

699 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu