Právní dějiny evropských zemí a USA (stručný nástin), 5. rozšířené vydání

Balík Stanislav, Balík Stanislav ml., Balík Stanislav jr.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-808-2
EAN
9788073808082
Počet stran
240
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2020
Formát
A5
Kniha je vysokoškolskou učebnicí pro studenty právnických fakult, zároveň je určena právníkům i zájemcům o právní historii z řad širší čtenářské obce. Autoři předkládají přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do roku 1945. Výklad je rozdělen do partií o předstátní společnosti a její přeměně na stát, o právních dějinách ve starověku, středověku a novověku. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Čtenář má možnost utřídit si základní informace z oboru, který spolu s právní komparatistikou a právní filozofií patří k nejvýznamnějším pomocným vědám právním, a v období globalizace si připomenout důležité mezníky právních dějin evropských členských i nečlenských států Evropské unie a Spojených států amerických. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena o kapitoly o právních dějinách pobaltských států v meziválečném období, o státním zřízení Španělska v letech 1918–1945 a o právních dějinách Uherského království do roku 1526. Tematicky na tuto knihu navazují „Texty ke studiu světových právních dějin“ a učebnice „Právní dějiny mimoevropských zemí“.
Právní dějiny evropských zemí a USA (stručný nástin), 5. rozšířené vydání

288 Kč

320 Kč ušetříte 32 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu