Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Management, Doporučujeme

Manažerská ekonomie

Macáková Libuše, Rusmichová Lada, Soukup Jindřich, Soukupová Jana, Löster Tomáš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Melandrium
ISBN
EAN
9788087990193
Učebnice Manažerská ekonomie je prvním učebním textem pro nově koncipované kurzy manažerské ekonomie. Druhé aktualizované a rozšířené vydání první původní české učebnice manažerské ekonomie pedagogů VŠE vznikla pro potřeby oboru Management na FPH VŠE v Praze. Manažerskou ekonomii jako disciplínu i studijní předmět je třeba chápat jako aplikovanou mikroekonomii, přičemž je kladen důraz zejména na ty části teorie, které jsou využitelné jako základ pro manažerské rozhodování. V učebnici je pozornost věnována těmto základním faktorům: analýza poptávky a preference spotřebitelů, volba technologie a analýza nákladů firmy, charakter trhu a konkurenční prostředí, vzájemná interakce firem, cenová tvorba a regulace ze strany státu. Ve výkladu jsou tam, kde je to možné a vhodné, použity ilustrační příklady a příklady z praxe. Učebnice je určena zejména pro studenty magisterského studia, je však koncipována tak, že ji mohou využít i čtenáři bez předchozích hlubších znalostí ekonomické teorie se zájmem o teoretická východiska manažerského rozhodování.
Manažerská ekonomie

425 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu