Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Tresty budoucnosti

Januš Jan a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
128
Rok vydání
2020
ISBN
9788090778009
EAN
9788090778009
Čelíme obtížné situaci, koronavirové pandemii. Vleklé právní problémy spočívající například v tom, že má Česká republika dlouhodobě přetížené věznice a počtem vězňů se vymyká evropskému průměru, tak mohou být nyní z řady důvodů ještě závažnější. Trestní zákoník přitom nabízí vedle trestu odnětí svobody množství dalších typů trestů, takzvaných alternativ k vězení. Proč se nevyužívají tak často, jak by bylo žádoucí? Co je třeba udělat pro to, aby soudy častěji nařizovaly peněžité tresty a posílaly odsouzené do domácího vězení? A neměli bychom se na začátku 21. století a v takto bezprecedentní chvíli zamyslet také nad tím, zda nepotřebujeme i zcela nové tresty? Mgr. Jan Januš, který je hlavním autorem knihy, působí jako publicista a poradce. Vede Pra´vni´ sekci zpravodajske´ho porta´lu INFO.CZ a Magazín I, spolupracuje naprˇi´klad rovneˇzˇ s Cˇesky´m rozhlasem Plus. V minulosti byl vedouci´m prˇi´lohy Lidovy´ch novin Pra´vo a justice a magazi´nu Index LN. Drˇi´ve pu°sobil take´ jako sˇe´fredaktor meˇsi´cˇni´ku Pra´vni´ ra´dce a pra´vni´ analytik ty´deni´ku Ekonom, psal naprˇi´klad i do Hospoda´rˇsky´ch novin. Za se´rii profilu° kandida´tu° na soudce U´stavni´ho soudu byl spolunominova´n na Novina´rˇskou cenu. Je hlavni´m autorem knihy Kurz pra´vni´ sebeobrany, kterou vydalo nakladatelství Grada. Vystudoval Pra´vnickou fakultu Univerzity Karlovy.
Tresty budoucnosti

290 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu