Finanční účetnictví 2

Hampl Filip, Hýblová Eva, Vodáková Jana, Křížová Zuzana, Valouch Petr

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Masarykova univerzita v Brně
ISBN
978-80-210-9644-8
EAN
9788021096448
Počet stran
200
Rok vydání
2020
Hlavním posláním finančního účetnictví je věrně a poctivě zachycovat hospodářské dění v účetní jednotce a zprostředkovat informace o finanční pozici, výkonnosti, struktuře majetku, cizích a vlastních zdrojích celé řadě uživatelů, nejen z řad vlastníků, manažerů, věřitelů, ale i široké veřejnosti. Cílem této sbírky příkladů je prohloubení odborných účetních znalostí a praktických dovednosti čtenářů a posílení jejich schopnosti aplikovat na dílčích i komplexnějších příkladech účetní zásady, principy a pravidla, a to v návaznosti na znalosti získané studiem předmětu Finanční účetnictví 1. Vedle toho si čtenáři hlouběji procvičí sestavování účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu), jejich interpretaci a naučí se je chápat ve vzájemných vazbách. Pro účely samostudia obsahuje sbírka řadu řešených příkladů. Dílčí i komplexnější příklady jsou sestaveny v souladu s doporučením ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).
Finanční účetnictví 2

235 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu