Filosofie práva

Sobek Tomáš, Hapla Martin a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nugis Finem Publishing
ISBN
978-80-7614-002-8
EAN
9788076140028
Počet stran
485
Rok vydání
2020
Formát
15,3 x 21,6 x 3,4
„Dosud nám chybělo přehledové dílo o moderních směrech právní filosofie. Kniha pokrývá toto téma kvalitním způsobem reflektujícím současný stav oboru v západní právních filosofii, je mimořádně užitečná jako shrnutí dosavadního poznání a východisko pro další studium.“ doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. „Knihu je nutno doporučit z několika důvodů: Jednak se snaží pokračovat v započatém trendu rozvíjení a obohacování právně filosofického myšlení v České republice, které se po roce 1989 sice podařilo pomalu restaurovat (za všechny zejm. práce Jiřího Přibáně, Pavla Holländera či Tomáše Sobka), řada otázek je však v české právní akademii buď opomíjena, nebo zpracována nedostatečně. Druhým důležitým důvodem je významný přesah publikace do oblasti ústavního práva. Neboť právě v oblasti ústavního práva, které se vyznačuje značnou obecností právní úpravy a širokým prostorem pro interpretaci (ať již v oblasti práva organizačního, tak v oblasti lidských práv), jsou složité případy řešeny právě pomocí argumentace právně filosofické a výrazně hodnotové. V tomto ohledu je tedy propojení obecných otázek právní filosofie s otázkami strukturálních základů ústavního práva (např. otázky konstitucionalismu či filosofie státu), s otázkami klíčových ústavně právních konceptů (lidská práva jakožto subjektivní práva, problém jejich původu a platnosti), či s metodologií nárokující si univerzální aplikovatelnost (metoda proporcionality) více než vhodné a žádoucí.“ doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
Filosofie práva

549 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu