Teoretické prístupy k skúmaniu bezpečnosti

Jurčák Vojtech a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
KEY Publishing
ISBN
978-80-7418-358-4
EAN
9788074183584
Počet stran
134
Rok vydání
2020
Formát
B5
V monografii sa autori zaoberajú prístupom jednotlivých teórii k skúmaniu bezpečnosti. Vychádzajú pritom z histórie potreby zaistenia bezpečnosti štátov, ktoré vyplývali z dlhodobých vojen vedených v Európe i vo svete, ktoré jej priniesli len veľké obete, materiálne škody, utrpenie, žiaľ, hlad a biedu. Vždy po „veľkej vojne“ (tridsať ročná vojna, Napoleonské vojny, 1. svetová vojna, 2. svetová vojna) sa predstavitelia mocností zaoberali problémom zaistenia mieru a bezpečnosti, v snahe vytvoriť taký orgán kolektívnej bezpečnosti, ktorý by mier a bezpečnosť vo svete zaručil. Spôsoby ich zaručenia je možné vidieť v rade prístupov teórií realistickej, liberálnej, konštruktivistickej, kritických teórií, ktoré sú súčasťou predloženej monografie. V predposlednej kapitole je zdôvodnená potreba riešenia vzťahu princípu sebaurčenia a princípu územnej celistvosti v kontexte teórie princípov Roberta Alexyho, kde sa podarilo osvedčiť aplikovateľnosť Alexyho teórie právnych princípov spolu s testom proporcionality na prípad kolízie princípu sebaurčenia a princípu územnej celistvosti v medzinárodnom práve. Využiteľnosť tohto prístupu k vzájomnému konfliktu princípov je však upotrebiteľná i pre prípad akýchkoľvek kolízií princípov medzinárodného práva (vo všeobecnosti práva), čo podčiarkuje význam overenia použiteľnosti predmetnej metódy hľadania východiska z nie vždy ľahkej právnej situácie.
Teoretické prístupy k skúmaniu bezpečnosti

230 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu