Skončenie pracovného pomeru - Judikatúra

Kiklicová Monika

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
488
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-8155-098-0
EAN
9788081550980
Skončenie pracovného pomeru, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Podľa Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na prácu. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní. Okrem práv má však každý zamestnanec i povinnosti, ktoré je povinný dodržiavať, a to pod sankciou skončenia pracovného pomeru. Zamestnávatelia, naopak, majú právo vyžadovať plnenie povinností od zamestnancov a v prípade neplnenia povinností s nimi zákonným spôsobom ukončiť pracovný pomer za spoluúčasti zástupcov zamestnancov v prípade, ak ku skončeniu pracovného pomeru dochádza zo strany zamestnávateľa, nakoľko zamestnanec podriadeným postavením v pracovnoprávnych vzťahoch si vyžaduje zvýšenú ochranu. Jednou zo základných zásad pracovnoprávnej normy okrem iného je i skutočnosť, že zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. V nemalej miere k tomu i dochádza, čoho dôkazom je i táto publikácia, zahrňujúca a spracúvajúca judikatúru súdov Slovenskej republiky v oblasti pracovného práva. Pracovnoprávne vzťahy, v ktorých účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a právnych povinností všeobecne ustanovených normami pracovného práva, a z ktorých spory vznikajú porušovaním týchto práv alebo nedodržaním svojich povinností, sú zložité a komplikované práve spomínaným prvkom subjektivity a svojho uhľa pohľadu na vyššie uvedené ako zo strany zamestnávateľa, tak i zo strany zamestnanca. Zásadným spôsobom sa potom upriamuje pozornosť na rozhodovaciu činnosť súdov v otázkach súdnych sporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami práve v takej citlivej a chúlostivej otázke, akou je skončenie pracovného pomeru, čo pre zamestnanca predstavuje významný zásah do jeho pracovného pomeru a práv garantovaných právnymi predpismi Slovenskej republiky. A práve tento aspekt je hlavným cieľom autorky i tejto publikácie. Približuje verejnosti rozhodovanie súdov v pracovnoprávnych veciach, vo veciach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľov a zamestnancov a poskytuje náhľad a možno i odpovede na viaceré zásadné otázky z pohľadu nezúčastnenej a najmä nezávislej strany, vyplývajúce z pracovnoprávnych sporov a dotýkajúce sa oboch sporových strán.
Skončenie pracovného pomeru - Judikatúra

924 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu