Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1320
Rok vydání
2021
ISBN
9788075543066
EAN
9788075543066
Dnem 1. ledna 2021 nabývá odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se napříště bude počítat v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání, rozšíření příspěvku odborovým a zaměstnavatelským organizacích na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, rozšíření okruhu zaměstnanců s právem na pracovní volno s náhradou mzdy při překážce v práci v obecném zájmu a další významné změny. Současně dochází ke změnám některých dalších zákonů (vedle zákona o vojácích z povolání, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a o pojistném na veřejné zdravotní pojištění) jde zejména o zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce. Podrobněji ke změnám, k nimž došlo v roce 2020 Publikaci „Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související právní předpisy s komentářem k 1. 1. 2021“, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 13 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře zahrnující nejen všechny výše uvedené změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, včetně změn, které zavedla označená novela zákoníku práce již k 30. 7. 2020 (např. v oblasti vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, doručování písemností v pracovněprávních vztazích, vydávání tzv. zápočtových listů, stanovení průměrného výdělku, pracovní doby), ale též komentáře k některým dalším souvisejícím právním předpisům (např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, cestovních náhrad). Komentáře podle potřeby odkazují též na aktuální soudní judikaturu. Využití publikace Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách, stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. Její ambicí není vědecké pojednání o příslušných právních předpisech, nýbrž je zaměřena spíše na praktické potřeby uživatelů, jimž je určena.
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021

989 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu