Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

Černý Pavol

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1110
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-88304-33-3
EAN
9788088304333
Dvousvazková publikace poprvé uceleně představuje středověké iluminované rukopisy přechovávané v různých institucích v Olomouci a Kroměříži (zejména v arcibiskupské knihovně v zámku v Kroměříži, dále pak v Zemském archivu, Okresním archivu, Vědecké knihovně a Vlastivědném muzeu v Olomouci). Převážná většina iluminovaných rukopisů byla získána a shromážděna zásluhou olomouckých biskupů a arcibiskupů. Publikace přináší vědecké zpracování celkově 236 katalogových položek, představujících iluminované rukopisy vzniklé v časovém rozmezí zhruba od konce 9. do první poloviny 16. století a svou proveniencí zastoupených především z českých zemí, dále z okolních oblastí dnešního Rakouska a Německa, Francie nebo Itálie. První svazek poskytuje texty, druhý svazek obrazové přílohy.
Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

1.599 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu