Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Učebnice a skripta

Audit Essentials

Kupec Václav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-7408-210-8
EAN
9788074082108
Učebnice popisuje auditní činnost v době čtvrté průmyslové revoluce. Audit už totiž není zaměřen na „hard“ kontrolní přístup, ale změnil se v „soft“ konzultační službu moderních podniků. Učebnice poskytuje kompilační přehled auditní problematiky, od rozboru historického vývoje profese, přes lenění jednotlivých auditů v kontextu externího a interního pojetí, až po zpracování průběhu auditních zakázek. Důraz je přitom kladen na kvalitu při provádění auditorské činnosti, což je i zásadní požadavek regulátorů upravený legislativou a auditorskými standardy. Kromě výkladu analýzy rizik, externího a interního auditu je v samostatné kapitole objasněno také provádění auditu marketingového prostředí. Učebnice zároveň obsahuje cvičební příklady pro vhodnější aplikaci auditní teorie do reálné praxe. The textbook describes the audit activity at the time of the Fourth Industrial Revolution. The audit no longer focuses on a “hard” control approach, but it has changed into a “soft” consulting service for modern businesses. The textbook provides a compilation overview of a variety of audit topics, from the analysis of the historical development of the profession, through the audit types in the context of the external and internal audits’ conception, to the processing the audit engagements. Emphasis is placed on the quality of the audit work, which is also a fundamental requirement of the regulators specified by legislation and auditing standards. Besides interpreting the risk analysis, external and internal audits, a separate chapter also clarifies the marketing audit implementation. The textbook also includes case studies which enable the readers to apply the knowledge of the audit theory into real practice.
Audit Essentials

419 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu