Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony I. A / 2021 - Daňové zákony

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
9788081621697
EAN
9788081621697
Počet stran
992
Rok vydání
2021
Úplné znenie po novelách k 1.1.2021 obsahuje zákony a súvisiace predpisy z oblasti daní a správy daní a poplatkov. Všetky zmeny sú prehľadne zvýraznené tučným písmom. Ročník 2021 je doplnený o nový Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, Nariadenie vlády č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov, Vyhlášku č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane a Vyhlášku č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko.
Zákony I. A / 2021 - Daňové zákony

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu