Zákony II. A / 2021 - Obchodné právo a živnostenský zákon

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
9788081621734
EAN
9788081621734
Počet stran
832
Rok vydání
2021
Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného, živnostenského, správneho a autorského práva a je tematicky rozdelená do piatich kapitol. Je určená podnikateľom fyzickým osobám - živnostníkom, právnickým osobám, študentom vysokých škôl a osobám, ktoré majú postavenie autora a výkonného umelca. Všetky zmeny k 1. 1. 2021 sú prehľadne zvýraznené tučným písmom Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2021. Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Autorský zákon upravujúci vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy je zaradený tiež v uvedenej publikácii. V zákonoch je po novom uverejnená aj Ústava SR a antidiskriminačný zákon a niektoré právne predpisy z oblasti správneho práva.
Zákony II. A / 2021 - Obchodné právo a živnostenský zákon

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu