Zákony II. B / 2021 - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
9788081621758
EAN
9788081621758
Počet stran
448
Rok vydání
2021
Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy pre notárov, advokátov, prokurátorov a pracovníkov súkromnej bezpečnosti. Všetky zmeny k 1. 1. 2021 sú prehľadne zvýraznené tučným písmom. Publikácia je rozdelená do piatich tematických kapitol a je určená aj študentom vysokých škôl. Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Do prvej kapitoly sme po novom doplnili zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov. Zborník v druhej kapitole obsahuje notársky poriadok a predpisy týkajúce sa práce notárov a ich odmeňovania. Ďalšia kapitola obsahuje právne predpisy týkajúce sa práce advokátov a odmeňovania ich právnych služieb, do ktorej sme pridali aj zákon o e-Governmente. Nová štvrtá kapitola obsahuje zákon o prokuratúre a zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré sme po novom do zákonov zaradili k 1. 1. 2021. Posledná kapitola obsahuje zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy týkajúce sa práce pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb.
Zákony II. B / 2021 - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

196 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu