Zákony II. C / 2021 - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1024
Rok vydání
2021
ISBN
9788081621772
EAN
9788081621772
Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY . Publikácia Zákony II časť C obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov. Publikácia obsahuje päť tematicky zameraných kapitol a všetky zmeny k dátumu vydania sú zvýraznené tučným písmom. Zákony sú učené právnikom, policajtom, podnikateľom, exekútorom a osobách, ktoré riešia súdne spory. Zákony II časť C obsahujú zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok. K právnemu stavu 1. 1. 2021 sme do tejto kapitoly doplnili zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o rozhodcovskom konaní a zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V ďalšej kapitole obsahuje publikácia exekučný poriadok a právne predpisy týkajúce sa riešenia exekúcii a zrážok zo mzdy pri výkone exekúcie. Táto kapitola obsahuje aj zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie a práve preto sme po novom doplnili do tejto kapitoly aj exekučný poriadok platný k 31. 3. 2017. Najrozsiahlejšia kapitola obsahuje zákony z oblasti trestného práva, medzi ktoré patrí Trestný zákon a poriadok, zákon o registri trestov, zákon o trestnej zodpovednosti PO a zákon o výkone detencie. Posledná kapitola sa týka správneho práva, obsahujúca správny poriadok, Správny súdny poriadok a po novom právny predpis dôležitý pre policajtov, a to zákon o Policajnom zbore a zákon o priestupkoch, ktorý obsahuje zoznam priestupkov.
Zákony II. C / 2021 - Trestné právo, Exekučný poriadok, Správne právo

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu