Zákony III. A / 2021 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
9788081621796
EAN
9788081621796
Počet stran
496
Rok vydání
2021
Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť A obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP a správneho práva. Publikácia obsahuje sedem tematicky zameraných kapitol. Zákony sú učené podnikateľom, zamestnávateľom a zamestnancom, pedagogickým pracovníkom, úradom práce i študentom vysokých škôl. Zmeny účinné od 1. 1. 2021 sú v textoch zákonov zvýraznené tučným písmom a posunuté účinnosti šikmým písmom. Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Všetky právne predpisy obsahujú novelizácie k 1. 1. 2021. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, ktoré nájdete v prvej kapitole a druhá kapitola obsahuje mzdové predpisy. Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole. Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení. Právny predpis sa nachádza v štvrtej kapitole. Ďalšie kapitoly obsahujú právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, združovania sa občanov, BOZP, nelegálneho zamestnávania a ochrany osobných údajov.
Zákony III. A / 2021 - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu