Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony III. B / 2021 - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
9788081621819
EAN
9788081621819
Počet stran
528
Rok vydání
2021
Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony III časť B obsahuje právne predpisy týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Po novom je v zákonoch zaradený aj nový zákon o 13. dôchodku. Publikácia obsahuje dve tematické kapitoly učené zamestnávateľom a zamestnancom, mzdárom, personalistom a mzdových účtovníkom. Všetky zmeny k 1. 1. 2021 sú prehľadne zvýraznené tučným písmom Zákony III časť B obsahujú zákony sociálneho zabezpečenia po všetkých novelách k právnemu stavu 1. 1. 2021. Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. na základe sociálneho poistenia odvádza podnikateľ či zamestnávateľ odvody do Sociálnej poisťovne na účely dôchodku, PN, alebo invalidného dôchodku. Okrem zákona o sociálnom poistení sú dôležitými právnymi predpismi zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákon o 13. dôchodku. Tieto právne predpisy aj s ostatnými novelami sa nachádzajú v prvej kapitole. Druhá kapitola sa venuje zdravotnému poisteniu a odvodom, pričom zdravotným poistením je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.
Zákony III. B / 2021 - Sociálne a zdravotné poistenie, dôchodky a odvody

196 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu