Teritorium a násilný nestátní aktér Ovládnutím území k efektivnímu naplnění cílů radikálního islámu?

Ludvík Zdeněk

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
420
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-246-4551-3
EAN
9788024645513
Monografie si klade za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem a efektivitou realizace jeho politického cíle (politik). Teoretické východisko výzkumu operuje s tvrzením, že existuje skrze schopnost vládnout zprostředkovaný (nelineární) příčinný vztah mezi efektivitou realizace cílů a teritoriální penetrací. Ve výzkumu jsou představeny čtyři případové studie a výzkum je veden z pozice kvalitativně-vysvětlující epistemologie. Výstupním analytickým zjištěním je částečné potvrzení hypotézy, že mezi teritoriální penetrací a efektivitou cílů neexistuje přímo úměrný vztah a že teritoriální penetrace a teritoriální vládnutí jsou nutnými podmínkami efektivity cílů.
Teritorium a násilný nestátní aktér Ovládnutím území k efektivnímu naplnění cílů radikálního islámu?

390 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Terorizmus

Terorizmus

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu