Katastrálny zákon, Komentár

Fečík Marián, Jakubáč Róbert

Dostupnost
připravujeme
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-96-1
EAN
9788089603961
Počet stran
1152
Rok vydání
2021
Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu predstavuje komplexné a jedinečné dielo, ktoré obsahuje podrobný, praktický a ucelený výklad ustanovení komentovaného zákona a pre úplnosť obsahuje ako prílohy aj vyhlášku č. 416/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon a vyhlášku č. 22/2010 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. Autori, odborníci na oblasť katastrálneho práva, správneho práva a vecných práv k nehnuteľnostiam, sa zamerali vo svojom výklade na aplikačné problémy, ktoré zákon prináša v snahe vytvoriť praktického sprievodcu problematikou katastra nehnuteľností.
Katastrálny zákon, Komentár

2.499 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu