Zařazeno v kategoriích: Management

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 4. vydanie

Stanislavová Mária

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
80
Rok vydání
2021
Formát
A5
ISBN
978-80-571-0330-1
EAN
9788057103301
Štvrté aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách, zohľadňujúc najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z. Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor. Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti. Kniha je vhodnou metodickou, ale aj praktickou pomôckou pre zriaďovateľov, ako aj členov rád škôl na zabezpečenie ich činností. Publikácia je určená pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a školských zariadení a pre rady škôl, na podporu rozhodovania v rozsahu ich kompetencií.
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 4. vydanie

305 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu