Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Aktualizace III/1 - Zákon o ochraně veřejného zdraví

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
1802-8373
EAN
1802-8373
Počet stran
128
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2021
Formát
A5
Titul obsahuje úplné znění zákonů po novele: • Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) • Zákon o ochraně veřejného zdraví • Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Ustanovení § 85 odst. 3 stanoví způsob vyhlášení nařízení krajské hygienické stanice a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti odkazem na zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Současně se tato nařízení vyvěsí na úřední desce obce určené v nařízení. Změna zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii Pro účely nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře se zavádí domněnka splnění stanoveného „pracovního“ příjmu podle § 18 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře v tom kalendářním měsíci, ve kterém rodič měl nárok na ošetřovné přesto, že mu v tom kalendářním měsíci nebylo ošetřovné vyplaceno. Tímto opatřením zůstane zachován dítěti nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře, a to od splátky náležející za kalendářní měsíc leden 2021 až do splátky náležející za kalendářní měsíc září 2021. Pro účely rozhodného příjmu u dávek státní sociální podpory poskytovaných v závislosti na výši příjmu a zvýšení příspěvku na péči se navrhuje ošetřovné nepovažovat za příjem, a to pro splátky dávek náležejících za kalendářní měsíce leden 2021 až září 2021. Navržená úprava má zabránit situacím, kdy dojde k výplatě ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně ke kumulaci výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou, což může mít nepříznivé důsledky pro nárok na přídavek na dítě, případně další příjmově testované dávky. Jedná se o vyplácení ošetřovného v době po dobu vyhlášených mimořádných opatření při epidemii.
Aktualizace III/1 - Zákon o ochraně veřejného zdraví

69 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu