Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

Bělohlávek J. A., Černý F., Jungwirthová M., Klíma P., Profeldová T., Šrotová E.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-413-8
EAN
LKD013
Počet stran
832
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2012
Formát
210x297 mm
Jde o jednu z publikací, která představuje základní srovnání dosavadních hlavních předpisů v oblasti občanského práva (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o rodině) s novým občanským zákoníkem, který všechny předchozí citované předpisy (a celou řadu dalších norem) nahradí s účinností od 1. ledna 2014. Záměrem je tabulkové zpracování podle dosavadních předpisů, které bude obsahovat: • znění dosavadní úpravy, • analogickou úpravu účinnou od 1. ledna 2014, • bodové hodnocení (specifikaci) změny, k níž dochází, odkazy na navazující jiné předpisy. Reforma občanského (civilního) práva, která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2014 je bezesporu největší změnou v českém právu od 50. let minulého století. Jde o změnu zásadní a koncepční a nese s sebou nezbytnost celé právní veřejnosti (právní praxe) podrobně se seznámit s veškerými změnami. S jistou mírou nadsázky lze říci, že to znamená nezbytnost nového a úplného vzdělávání celé právní sféry v České republice. Na druhou stranu co do své použitelnosti se bude dosavadní a nová úprava dlouhou dobu překrývat. Cílem publikace je poskytnout praktickou pomůcku pro nejširší právní praxi (a ostatně i právní teorii) jako pomyslný převodový můstek, který umožní: • srovnání dosavadní a nové úpravy, • provést změny ve smlouvách, právních statutech právnických osob, • aplikovat odpovídajícím způsobem jak dosavadní tak novou úpravu a • zejména zdůraznit změny, k nimž dochází po jednotlivých oblastech úpravy tak co do systematiky. Publikace si neklade za cíl žádný akademický (vědecký) rozbor, nýbrž jde o typickou pomůcku pro nejširší právní praxi. Díky bodovému popisu změn, k nimž dochází ve vztahu k jednotlivým institutům (paragrafům) se však jedná o prostou tabulku, byť je plánováno zpracováním tabulkovým způsobem. Právě bodové hodnocení změn bude představovat významnou pomůcku pro praxi. Současně ovšem nejde jen o převodník za pomoci číselného označení daných ustanovení, nýbrž je vždy uvedeno celé znění dosavadního i nového předpisu. Čtenáři proto nejsou nuceni pracovat s více publikacemi (texty) najednou.
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

638 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

25 let české transformace

25 let české transformace

Humanismus

Humanismus

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu