Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO (učebnice) / 3. vyd.

Bellová Jana , Zlámal Jaroslav, Haluza Jakub, Rubáš Stanislav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Computer Media
ISBN
978-80-7402-297-5
EAN
9788074022975
Počet stran
108
Rok vydání
2019
Formát
A4
Výuka pokrývá tato témata: 1. Právo a jeho historický vývoj: Právo - vznik a jeho prameny / Vymezení a definice pojmu „zákon“ / Právní systémy / Definice pojmu „právo“ 2. Právní normy: Právní normy - jejich struktura, druhy a klasifikace / Druhy právních norem / Právní vztahy, skutečnosti a jednání / Demokratický a právní stát 3. Ústavní právo: Ústavní právo / Ústava ČR / Moc zákonodárná / Moc výkonná / Moc soudní / Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka / Územní samospráva 4. Občanské právo: Občanské právo / Subjekty občanského práva / Občanskoprávní vztahy / Smlouvy / Dědické právo / Funkce notářství 5. Rodinné právo: Rodinné právo / Rodina / Manželství / Formy sňatku / Vztahy mezi rodiči a dětmi / Náhradní rodinná péče 6. Pracovní právo: Pracovní právo / Pracovní poměr / Převedení na jinou práci / Přesčasová práce / Zaměstnávání mladistvých, žen a zdravotně postižených lidí / Mzda / Dovolená / Ukončení pracovního poměru / Pracovní činnost vykonávaná mimo pracovní poměr 7. Obchodní právo: Obchodní právo / Podnikání / Obchodní rejstřík / Podnik / Obchodní společnosti / Obecná charakteristika obchodních společností / Typy obchodních společností / Obchodní závazkové vztahy 8. Živnostenské právo: Živnostenské právo / Podmínky pro podnikání fyzických osob / Druhy živností / Živnostenský rejstřík 9. Trestní právo: Trestní právo / Dělení trestního práva / Trestní právo hmotné / Trestní sankce / Trestní právo procesní, trestní řízení 10. Lidská práva a svobody: Lidská práva a svobody / Ochrana lidských práv 11. Moje právní povědomí - závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté problémy a situace, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie práva. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava. Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování. Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Občan a právo ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.
Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO (učebnice) / 3. vyd.

220 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu