Zařazeno v kategoriích: Občanské právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania

Kišová Erika

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-97-8
EAN
9788089603978
Počet stran
152
Rok vydání
2021
Formát
Predložená monografia ponúka komplexný pohľad na problematiku zisťovania názoru dieťaťa v civilnom konaní. Pozornosť je venovaná teoretickým aj praktickým otázkam hmotnoprávneho a procesnoprávneho rámca právnej úpravy. Autorka kladie osobitný dôraz na prípravu a priebeh výsluchu dieťaťa pred súdom a predostiera najinovatívnejšie procesné postupy v súvislosti so zisťovaním názoru dieťaťa v súdnom konaní. Samostatný priestor je venovaný problematike ovplyvňovania názoru dieťaťa v kontexte tzv. „syndrómu zavrhnutého rodiča“, ktorý sa za posledné roky začal objavovať v aplikačnej praxi. Publikácia je obohatená o komparáciu vybraných právnych inštitútov s českou právnou úpravou a relevantnú judikatúru všeobecných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Dielo tiež obsahuje množstvo praktických poznatkov a informácií z advokátskej praxe autorky v oblasti rodinného práva. Monografia je určená predovšetkým sudcom, advokátom a študentom práva. Publikáciu však ocenia aj všetci rodičia nachádzajúci sa v procese súdneho konania vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, keďže ponúka odpovede na všetky najčastejšie otázky rodičov a ich detí v súvislosti s vypočutím maloletého pred súdom.
Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania

470 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Vlastnictví bytu

Vlastnictví bytu

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu