Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA

Daně, účetnictví - vzory a případy 6-7/2021 Změny v účetnictví, Konrola z FÚ, Závislá práce

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
EAN
1213-92706721
Počet stran
192
Rok vydání
2021
Formát
A5
- Závislá práce v kostce - Změny v účetnictví 2016–2021 - Daňová kontrola z finančního úřadu - Výdaje v ZDP a účetnictví Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Jaké jsou vykazující znaky závislé práce podle tohoto ustanovení ? Zákon o účetnictví zapracovává a navazuje na příslušné předpisy Evropské unie a upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost. Jaké změny proběhly v posledních letech v účetnictví a jaký je věcný záměr nového zákona o účetnictví? Řada daňových poplatníků žije v obavách před kontrolou finančního úřadu. Často neznají nejen své povinnosti, ale ani svá práva. Jaká je prekluzivní doba doměření daně? Jak vybírá finanční úřad, koho bude kontrolovat? Více se dozvíte v příspěvku Daňová kontrola z finančního úřadu. Přinášíme přehled nejdůležitějších daňových výdajů zaměstnavatelů, včetně toho, jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit. Daňové výdaje poplatník vykazuje několika způsoby. Předně o nich účtuje v souladu s účetními předpisy a dále pak poplatník fyzická osoba s příjmy ze samostatné činnosti daňové výdaje vede v daňové evidenci. Závislá práce v kostce Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Změny v účetnictví 2016–2021 Účetní jednotky mají povinnost vést účetnictví podle pravidel zákona o účetnictví (s výjimkou vyjmenovaných účetních jednotek, které vedou účetnictví podle mezinárodních účetních standardů). Uvedeme, které účetní jednotky vedou dle zákona - účetnictví (podvojné) v plném rozsahu, - účetnictví (podvojné) ve zjednodušeném rozsahu, - účetnictví jednoduché (opětovně zařazené od 1. 1. 2016). Některé účetní jednotky mají možnost volby, tedy rozhodnout jaký rozsah účetnictví povedou, některé účetní jednotky tuto možnost nemají. Tato volba souvisí i s tím, do jaké kategorie jsou účetní jednotky zařazeny. Daňová kontrola z finančního úřadu „Pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení a současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí, je-li toho třeba pro zánik trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti, lze daň stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“ Tato úprava reaguje na skutečnosti, které občas nastávaly díky nekoordinaci dřívějšího zákona o správě daní a poplatků a trestněprávní úpravy, kdy mohla nastat situace, kdy daňový subjekt v rámci účinné lítosti ve snaze zabránit odsouzení za daňový trestný čin provedl úhradu daně. Pokud však již mezitím uplynula lhůta pro vyměření daně daná zákonem o správě daní a poplatků, pak finanční úřad již daň vyměřit nemohl a na poukázané finanční prostředky musel nahlížet jako na přeplatek daně. Nyní tedy je možno daň v takových případech stanovit a platbu přijmout, i když prekluzivní lhůty dle daňového řádu již předtím vypršely. Výdaje v ZDP a účetnictví Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela zákona o daních z příjmů má ke dni zpracování této kapitoly č. 609/2020 Sb.) v § 24 uvádí přehled nejdůležitějších daňových výdajů, včetně toho, jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit, tj. včetně omezujících podmínek. Daňové výdaje poplatník vykazuje několika způsoby. Předně o nich účtuje v souladu s účetními předpisy, tj. podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále může postupovat i podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které doporučují účetním jednotkám jak postupovat v případech, které zákon o účetnictví neřeší. Dále pak poplatník fyzická osoba s příjmy ze samostatné činnosti daňové výdaje vede v daňové evidenci.
Daně, účetnictví - vzory a případy 6-7/2021 Změny v účetnictví, Konrola z FÚ, Závislá práce

279 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu