Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nová Práca
ISBN
978-80-89350-95-7
EAN
9788089350957
Počet stran
848
Rok vydání
2021
Formát
Kniha obsahuje úplné znenie zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 423/2020 Z. z. Základným cieľom Trestného poriadku je zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie trestného procesu, čím sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov. Štrukturálne zmeny možno vidieť v presune kompetencií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súdom, ktorý ako nezávislý štátny orgán meritórne rozhoduje vo veci. Zásadná zmena v presune kompetencií sa týka konania pred súdom. Okresný súd je základným článkom súdnej sústavy, pretože konania v prvom stupni sa o všetkých veciach konajú na tomto súde. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Trestného poriadku a všetky tieto zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov.
Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

920 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu