Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

Stárek Lukáš

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
ISBN
978-80-7452-203-1
EAN
9788074522031
Počet stran
152
Rok vydání
2021
Odborná publikace s názvem „Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte“ přináší pohled na problematiku vybraných okolností, které mohou ovlivnit nejen edukační proces dítěte/žáka. Hlavní tematické okruhy, které jsou zde prezentovány se zaměřují nejen na teoretický rámec dané problematiky, ale ve většině vybraných případů je využita i praktická zkušenost, která s tématem souvisí a zdůrazňuje jeho aktuálnost. Tato praktická zkušenost je vázána na projektové aktivity či výzkumná zjištění z terénu. S ohledem na inkluzivní strategii v rámci novodobé společnosti je oblast vzdělávání dětí/žáků s jakýmkoliv znevýhodněním jedním z aktuálních témat nejen speciální pedagogiky. Společným ukazatelem vybraných témat této publikace, která začínají od pojetí rodiny, spolupráce školy až po ochranu dětí a žáků vychází právě z osobnostního a posléze i společenského nastavení každého z nás a poukazují na fakt pedagogického působení nejen na okolí, ale též na budoucí generace.
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

299 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu