Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Melzer Filip, Tégl Petr a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1520
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-7400-818-4
EAN
9788074008184
Nakladatelství C. H. Beck přichází s prvním svazkem nového komentáře k občanskému zákoníku, který doplňuje jeho dosavadní produkci v tomto segmentu. Komentář ideově navazuje na čtyři dosud vyšlé svazky velkého komentáře vydávaného do roku 2018 v nakladatelství Leges (z nichž dva byly oceněny jako nejlepší právnická publikace roku). Zevrubnost a pečlivost zpracování činí z uvedeného díla nejpodrobnější komentář k občanskému zákoníku, který kdy v české civilistice vznikl. Snahou autorů je přiblížit se tak významným dílům, jakými jsou např. Klangův komentář k obecnému zákoníku občanskému v Rakousku, Mnichovský komentář k německému kodexu, popř. Bernský komentář ke švýcarskému občanskému právu. Základem při psaní komentáře je provedení důkladné rešerše přístupů k řešení konkrétních problémů v judikatuře a v literatuře, a to jak domácí, tak i zahraniční (zejm. rakouské, německé, švýcarské a polské). Poté je nabídnuto řešení, které se dle názoru autora jeví být pro poměry českého práva nejvhodnější. Pokud jde o inspirační zdroje, ty jsou průběžně reflektovány přímo v samotném textu komentáře; jde přitom o reflexi kritickou – uvedené závěry nejsou mechanicky přebírány, nýbrž autoři je podrobují přezkumu. Tam, kde dospívají k závěru o nevhodnosti dříve učiněných závěrů, upozorňují na tento fakt a nabízejí vlastní řešení. Text komentáře široce pracuje s poznámkami pod čarou, v nichž je průběžně odkazováno mj. na další literární zdroje, které mohou sloužit jako cenný zdroj poznání. Připravovaný první svazek obsahuje některé velmi důležité instituty. Z hlediska praktické relevance je třeba na prvním místě jmenovat pojištění, jehož hospodářský význam snad není třeba zdůrazňovat. Právě komentář k pojištění a pojistné smlouvě je v českých podmínkách zcela mimořádný, a to nejen rozsahem textu (cca 1 500 stran), nýbrž zejména hloubkou svého zpracování. Ve svazku jsou komentovány i další významné instituty jako společnost a tichá společnost. Velmi detailně a v mnoha ohledech nově jsou rozebrány i závazky z jednostranných právních jednání – veřejný příslib a slib odškodnění. Poprvé v novodobých českých podmínkách se zde odhaluje povaha slibu odškodnění jako tzv. záruky (garance); proto je tomuto komentáři předřazen i obecný výklad právě o záruce, jejíž znalost v českém prostředí tak bolestivě chybí. Kolektiv autorů Lucie Josková, Jan Lasák, Jiří Rajchl, Robert Šimek, Tomáš Zach
Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

2.790 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu