Zařazeno v kategoriích: UČEBNICE MŠ, ZŠ, SŠ, Přírodní vědy

Základy praktické chemie a náš život - Pracovní sešit po 8. a 9. ročník ZŠ

Beneš Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Rok vydání
2010
ISBN
9788071689393
EAN
9788071689393
Komplexní interdisciplinární úlohy, jejichž řešení přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí, jsou rozvrženy do tří kapitol: Základní podmínky života: vzduch, voda, a zdroje energie, Potrava a zdraví člověka, Chcete se stát uznávanou osobností? Všechny pomáhají realizovat řadu pokrokových zásad uvedených v RVP ZV. Nezanedbatelná je i možnost využití tohoto sešitu při odborném suplování. Řešením zařazených učebních úloh se přispěje k realizaci skupinové práce s internetem, k uvědomování si vlastních postojů a vlastního chování, k nácviku prezentace a obhajoby vlastního názoru, k odhalování manipulace reklamou, k nácviku elementárních marketingových dovedností, k odhadu vlastních schopností a sebehodnocení. Učební úlohy souvisí nejen s výukou chemie, ale též se vzdělávacími oblastmi Člověk a zdraví, Člověk a společnost a dále s průřezovými tématy Environmentální výchova, Mediální výchova a Osobnostní a sociální výchova.
Základy praktické chemie a náš život - Pracovní sešit po 8. a 9. ročník ZŠ

75 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu