Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, Moderní dějiny

"Práce šlechtí" Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

Balcarová Jitka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
382
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-246-4681-7
EAN
9788024646817
Kniha přináší na příkladu „pracovní služby“ jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení nezaměstnanosti mladých lidí během hospodářských krizí nové poznatky o ideovém prostředí a nacionální praxi německé menšiny v meziválečném Československu. Umožňuje lépe porozumět jednání a stereotypům chování té části německé menšiny, která se definovala nacionálně a která ve třicátých letech 20. století nabývala na četnosti. Práce přibližuje na základě analýzy sociálního fenoménu, jak bývá také pracovní služba označována, postupné akreditování a implementaci projevů autoritativního myšlení vycházející z domácích zdrojů přizpůsobovaných formám říšského nacionálního socialismu v městských a venkovských podmínkách na sklonku existence republiky. Nabízí nové vhledy do vývoje německé menšiny v kontextu vývoje v Německu, které se ve sledovaném období dostávalo pod sílící tlak nacionálního socialismu. Publikace je koncipována převážně na základě výzkumu primárních pramenů rozličné povahy a je vedena úmyslem nabídnout širší odborné i laické veřejnosti pohled na dosud v české historiografii opomíjený historický jev, který svou povahou přispíval k zostřující se nacionální situaci meziválečného Československa a spoluutvářel militantní postoje části jeho německých obyvatel.
"Práce šlechtí" Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

350 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu