Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Poradce č. 13/2021 Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
1211-2437
EAN
9771211243234
Počet stran
224
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2021
Formát
A5
Zákon o dani z nemovitých věcí - Daní z nemovitých věcí je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zákon o inspekci práce - Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního práva. Mezi nejvýznamnější kontrolní subjekty patří orgány inspekce práce. Titul obsahuje: Měsíčník přináší 12x ročně novelizované zákony s komentářem. Přináší také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení. - Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem - Zákon o inspekci práce s komentářem - Pracovní právo po novele – aktuality a výklad sporných problémů Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem Zákon upravuje daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zákon stanoví předmět daně, poplatníky daně, základ daně, sazby daně a za jakých podmínek jsou nemovité věci od daně osvobozeny. Od doby svého přijetí byl již vícekrát novelizován, přičemž poměrně významnější novela jej stihla v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Další novely byly provedeny v nedávné době a jde o novely spíše technického rázu. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Už i z toho důvodu, že výnos z této daně je dlouhodobě stabilní a možnosti pro vznik jakéhokoli daňového úniku na této dani jsou silně omezené, bude tato daň i v budoucnu jedním ze základních pilířů příjmů obecních rozpočtů. Zákon o inspekci práce s komentářem Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního práva. Mezi nejvýznamnější kontrolní subjekty patří orgány inspekce práce, které jsou oprávněny ukládat zaměstnavatelům vysoké pokuty za přestupky a správní delikty (až do výše 10 000 000 Kč). Zákon o inspekci práce upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Novela zákoníku práce s účinností od 30. července 2020 a 1. ledna 2021 přinesla rozšířený předmět kontroly.
Poradce č. 13/2021 Zákon o dani z nemovitých věcí s komentářem

159 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu