Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu

Šturma Pavel, Trávníčková Zuzana (eds.)

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
ISBN
9788087488379
EAN
9788087488379
Rok vydání
2020
BSAH Kapitola 1 Exkurz do historie mírového řešení mezinárodních sporů s důrazem na Kadešskou smlouvu Dagmar Beňaková Kapitola 2 Konec války jako pokračování politiky, tentokrát jinými prostředky: zákaz užití síly jako nástroje politky států Petra Ruffer-Lustigová Kapitola 3 Co nezničila ani 2. sv. válka: likvidace Společnosti národů a vypořádání jejího majetku Emil Ruffer Kapitola 4 Pravidla o řešení sporů v kodifikačních projektech Komise pro mezinárodní právo Pavel Šturma Kapitola 5 Mierové riešenie sporov a preventívne opatrenia Katarína Šmigová Kapitola 6 Pravomoc Mezinárodního soudního dvora k soudnímu přezkumu legality rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN Josef Mrázek Kapitola 7 Zatímní opatření v rozhodovací praxi Mezinárodního soudního dvora Zuzana Trávníčková Kapitola 8 Případ Marshallových ostrovů a posouzení existence sporu před Mezinárodním soudním dvorem Jaroslav Větrovský Kapitola 9 Medzinárodné investičné arbitráže v sektore energetiky Katarína Chovancová Kapitola 10 Význam nálezů smíšených arbitrážních komisí pro rozhodování v mezinárodní investiční arbitráži Zdeněk Nový Kapitola 11 Riešenie medzinárodných investičných sporov vo vzťahu k národným korporáciám Milena Nosková Kapitola 12 Dopad nesplnění podmínky přátelského řešení sporu na rozhodčí řízení Monika Feigerlová Kapitola 13 Přínos Úmluvy OSN o mořském právu k řešení sporů v mezinárodním právu Jan Ondřej Kapitola 14 Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu nad zločinem agrese ? krok k pokojnému řešení sporů? Jan Lhotský Kapitola 15 Mezinárodní řešení sporů v oblasti sociální politiky Sandra Brožová Kapitola 16 Mierové riešenie sporov s ohľadom na kybernetický priestor ? úvahy de lege ferenda Jozef Valuch, Richard Žec Kapitola 17 Historie územních sporů v Antarktidě a jejich (pokojné) řešení Martina Filippiová
Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu

180 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu