Živá půda - praktický manuál

Šimek Miloslav

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
324
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-200-3199-0
EAN
9788020031990
Živá půda – praktický manuál (dále Manuál) navazuje na obsáhlou knižní publikaci Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy (dále Živá půda) vydanou v Nakladatelství Academia v roce 2019. Kniha Živá půda poskytuje dostatečně podrobné informace o půdě s důrazem na biologii půdy. Není ovšem praktickou příručkou, která by přinášela jednoduché návody, jak s půdou nakládat, aby byl využit její potenciál, ale aby současně nebyla poškozována a degradována. Manuál si proto dává za cíl doplnit knihu Živá půda o praktické informace a poskytnout vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou totiž základem fungující půdy. Bez půdních organismů nemůže půda plnit požadované produkční i mimoprodukční funkce. Manuál je určen všem, kdo se o půdu zajímají, praktickým zemědělcům, ale i malopěstitelům a zahrádkářům. Uživatelům tato příručka vychází vstříc, i pokud jde o členění jednotlivých kapitol: v úvodu jsou vždy uvedeny nejdůležitější informace o dané problematice, dále zde čtenář najde rozbor stavu našich půd v dané oblasti, rady, jak půdě prospět, a co naopak nedělat, a konečně informace specificky zaměřené na zahrádkáře. Po této hlavní, praktické části následuje odborný základ, který doplňuje a vysvětluje nejdůležitější informace včetně odkazů na odbornou literaturu a internetové informační zdroje
Živá půda - praktický manuál

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu