Atlas helénistického světa

Martinez-Seve Laurianne, Benoit-Guyod M.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
96
Rok vydání
2021
Formát
170x240
ISBN
978-80-7508-701-0
EAN
9788075087010
Atlas podrobně popisuje multikulturní helénistický svět v letech 336–31 př. n. l. Věnuje se období od Alexandra Makedonského, který dobyl svět a změnil chod dějin, až po královnu Kleopatru, kdy došlo k porobení Egypta Římem. Období helénismu je zcela klíčové období dějin, a přece často stojí ve stínu jiných epoch. Výzkum dějin řeckých obcí i mocných státních celků helénistického období prošel za posledních dvacet let zásadním vývo­jem. Tato kniha nabízí přehledně zpracovaná nejnovější fakta. Dozvíte se například odpovědi na otázky: Jak probíhalo Alexandrovo dobývání světa a proč se jeho říše rozpadla? Kudy se ubíral vývoj seleukovské Asie, ptolemaiovského Egypta a antigonovské Makedonie? Podmanili si Řekové Orient, nebo si Orient podmanil Řeky? Jak se řecký svět vyrovnával s mocenským nástupem Říma? Po výbojích Alexandra Velikého ve 4. století se řecký svět rozprostíral od západního Středomoří až po Afghánistán, a tak se dostal do přímého kontaktu s mnoha kulturami se staletou historií. Po jeho smrti se impérium rozpadlo a na začátku 3. století se ustálily tři říše: antigonovská v Makedonii, seleukovská v Malé Asii a na Předním východě a ptolemaiovská s centrem v Egyptě. Později v Malé Asii vzniklo attalovské pergamské království a na okraji řeckého světa několik dalších neřeckých států. Na západě se jako hlavní mocnost pomalu prosazoval Řím. Nebezpečím se stal i pro obce v samotném Řecku, které utvářely spolky, aby mohly lépe čelit tlaku ze strany okolních říší. Hranice a rozsah států se ovšem neustále měnily v závislosti na výsledcích vleklých válečných konfliktů. Kniha obsahuje hlavní kapitoly: Řecký svět v době nástupu Alexandra Velikého na trůn. Alexandrovy dobyvatelské úspěchy: dobytí Malé Asie, Levanty a Egypta, země až na hranici známého světa. Svět plný změn: rozdělení Alexandrovy říše a zrození nového helénistického světa. Seleukovci a jejich sousedé: budování říše, zápas o Malou a Střední Asii, Attalovské království, rozpad říše. Ptolemaiovci: správa a členění jejich říše, hospodářská politika, Alexandrie. Egejský svět: moc Makedonie, antigonovské říše, svět řeckých měst, Řecko pod římskou nadvládou. Západní svět: Sicílie a jižní Itálie, Épeiros a západní Řecko, Římské výboje na Sicílii v západním středomoří. Období helénismu je zcela klíčové období dějin, a přece často stojí ve stínu jiných epoch. Tento atlas představuje hodnotný studijní materiál, který nabízí detailní popis období a událostí, vše s mapkami, plánky nebo infografikou. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii, filozofii a politiku a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.
Atlas helénistického světa

389 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu