Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA, NAUČNÁ LITERATURA

Atlas rané kolonizace, Od Kolumba po Bolívara

Dorigny Marcel (Autor), Le Goff Fabrice (Autor),

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
96
Rok vydání
2021
ISBN
9788075087034
EAN
9788075087034

Nová obrazová publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolonizace, zkoumá její ekononický i politický přínos pro metropole, dopad na místní obyvatelstvo, ale také vliv na rozvoj vědy a techniky. Snaží se podat globální a nestranný popis tohoto dějinného období.

Atlas v jednotlivých kapitolách popisuje zrod evropských koloniálních říší v 15.–16. století, nástup nových koloniálních říší v 17. století, vrcholné období merkantilismu v koloniích (18. století) a nakonec i krizi koloniálních říší na konci 18. století. Vše je doplněno podrobnými mapami a infografikou.

Dozvíte se například:

  • Jak se utvářely koloniální říše Portugalska, Španělska, Nizozemí, Anglie a Francie?
  • Jaký byl osud podmaněného obyvatelstva a jak na kolonialismus a obchod s otroky nahlížela Evropa?
  • Byly kolonie skutečně přínosem? Jak se v nich vlastně žilo?
  • Jak se Severní a Jižní Amerika dokázaly vymanit z evropského područí?

Od počátků koloniálních říší evropskou expanzi provázel rychlý rozpad společenských struktur původního obyvatelstva, vytlačování obyvatel z dobytých území nebo přímo jejich vymírání. Evropané svoji expanzi spojovali s údajnou civilizační misí, myšlenka šíření křesťanství měla vše zároveň legitimizovat. Zámořská území se pro evropské monarchie stala zdrojem enormního bohatství, které jim umožňovalo financovat ohromné výdaje na reprezentaci a vedení válek, ale rozvoj stavebnicní, vědy i umění.

Na raně novověkou kolonizaci je tedy třeba pohlížet strukturovaně a vnímat všechny její aspekty. Nelze popřít, že jejím smyslem bylo ovládnutí nových zemí, ale Evropany k pronikání do zámoří motivovaly i převratné objevy v oblasti věd a techniky. Evropská společnost postupně opouštěla svět biblických dogmat, který ji utvářel od pozdní antiky. Koloniální expanze tedy byla jevem, který měl dvě roviny – touhu po získávání nových poznatků a zároveň lačnost po bohatství plynoucím z ovládnutí nových území.

Atlas se snaží podat všechny odpovědi přehledně, jasně a objektivně, fakta doplňje mapkami a grafikami. Věříme, že tato podrobně zpracovaná publikace všechny zájemce o tuto problematiku opravdu zaujme.

Atlas rané kolonizace, Od Kolumba po Bolívara

389 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu