Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání

Moravec Tomáš, Hásová Jiřina a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1840
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-7400-849-8
EAN
9788074008498
Zákon č. 182/2006 Sb. upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku - konkurs, reorganizaci, oddlužení. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné praxe autorů předkládaného komentáře. Ten umožňuje získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení insolvenčního správce a insolvenčního soudu. 4. vydání komentáře InsZ vychází z textu předchozího vydání, je v odpovídající míře aktualizováno a rozšířeno. Doplněno je zejména o výklad těch ustanovení zákona, které byly dotčeny všemi přijatými novelizacemi za uplynulé období od předchozího třetího vydání. Týká se to zmj. novelizace související s přijetím evropské směrnice o sanačním způsobu řešení úpadku, novele provedené zákonem č. 312/2019 Sb. a zákonem č. 230/2019 Sb. Výklad je také tradičně obohacen o rychle se rozvíjející aktuální judikaturu insolvenčních soudů. Kolektiv autorů Hana Erbsová, Jan Kubálek, Luboš Smrčka, Viktor Šmejkal
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání

2.990 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu