Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia

Sedláček/Hýblová/Křížová

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
176
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2010
Formát
B5
ISBN
978-80-7380-283-7
EAN
PA5104
Praktikum umožňuje čtenářům osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, základních účetních kategorií, metod a postupů účtování. Vedle klasických účetních úloh se publikace věnuje i vlivu daňového práva na účetnictví. Jednotlivé příklady jsou zadávány většinou tak, aby bylo možné řešení uvést přímo do studijního textu. Publikace se postupně věnuje vymezení základních účetních kategorií, jako jsou aktiva, pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, vlastní a cizí kapitál. V rámci metodických prvků jsou procvičovány metody oceňování majetku a závazků, odpisování aktiv, tvorba a zúčtování opravných položek i rezerv, dále se čtenáři seznámí se základními postupy účtování v jednotlivých účtových třídách. Řešení příkladů vyžaduje v nezbytné míře i znalosti tematicky souvisejících teoretických postupů z ekonomiky, fi nancí, matematiky a statistiky. Jako metodická pomůcka k osvojení postupů řešení příkladů jsou v poslední kapitole praktika uvedeny vyřešené ukázkové příklady. Praktikum je určeno pro studium fi nančního účetnictví v ekonomických, fi nančních a právních oborech, ale může být užitečné i pro čtenáře, kteří se zabývají účetnictvím v podnikatelské praxi a chtějí si ověřit či rozšířit své znalosti.
Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia

50 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu