Historiographie – Ethnographie – Onymie

Čech Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
136
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-246-4910-8
EAN
9788024649108
Zakládací mýty a legendy se z předhelénistické Levanty zachovaly – snad s výjimkou Starého zákona – ve formě útržkovitých informací nejrůznější provenience, od onomastiky a struktury královských seznamů po stručné zprávy dobyvatelů. Případové studie epigrafických pramenů od rané doby bronzové (Ebla) přes pozdní bronz (Ugarit) po ranou dobu železnou (Aramejci, Starý zákon, Pelištejci) odhalují jednotná pravidla, která podobu těchto legend jako prostředků etnické inkorporace a politické legitimizace určovala. Že reflexe těchto pravidel mohla být schopnými autory využita k vlastním cílům, je doloženo analýzou tvorby ugaritského písaře Ilimilka.
Historiographie – Ethnographie – Onymie

230 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu