Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Praktikum práva Evropské unie. Ústavní základy a soudnictví

Hamuľák Ondrej; Stehlík Václav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
176
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2011
Formát
16x23 cm
ISBN
978-80-87212-93-6
EAN
LK5327
Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá náplni a rozsahu předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie, vyučovaných na vysokých školách v rámci právnických oborů i oborů evropských studií. Text praktika je rozdělen do tří částí. První je věnována historickým východiskům evropské integrace, jejímu vývoji, otázkám povahy této organizace a vnitřní organizační struktuře. Druhá část je zaměřena na problematiku práva Evropské unie, vymezení jeho pramenů (z hlediska povahy i jejich tvorby) a především vlastnosti, které toto právo vykazuje. Třetí část je věnovaná problematice evropského unijního soudnictví. Konkrétně jsou pokryty jak otázky vnitřní organizace Soudního dvora Evropské unie, tak otázky jeho pravomoci, tj. jednotlivé typy řízení, které unijní soudní orgány vedou. Každá kapitola obsahuje teoretický úvod obsahující základní exkurz do problematiky a pokrývající jednotlivé klíčové body každého tématu. Následuje praktická část, ve které si uživatelé praktika budou moci otestovat své znalosti prostřednictvím otázek, úkolů, praktických aktivit a příkladů. V rámci praktické části je uživatelům praktika nabídnuto: - 230 kvízových otázek - více než 130 praktických otevřených otázek k řešení - diskusní aktivity - praktické případové studie - práce s judikaturou unijních soudních orgánů. Výklad reflektuje zásadní reformu fungování Evropské unie a jejího právního systému, jež přinesla Lisabonská smlouva. Cílem praktika je přiblížit studentům a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti problematiku práva Evropské unie praktickou formou, zvýšit jejich zájem a především rozšířit jejich znalosti tohoto oboru.
Praktikum práva Evropské unie. Ústavní základy a soudnictví

99 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu