Zařazeno v kategoriích: ANTIKVARIÁT

Praktikum práva Evropské unie

Stehlík Václav, Hamuľák Ondrej, Petr Michal

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
288
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
16x23 cm
ISBN
978-80-7502-159-5
EAN
LK5337
Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena testová část, která ověřuje vstupní znalosti studentů potřebné pro pochopení probíraného tématu. Navazuje práce s judikaturou, kde jsou studenti vedeni k analýze klíčových rozhodnutí Soudního dvora EU, popř. národních soudů. Jednotlivá rozhodnutí jsou doplněna otázkami, jež mají vést k hlubší analýze případu a jeho významu. Konečně je každá kapitola doplněna fiktivními příklady, jejichž cílem je nácvik aplikace unijního práva na konkrétní právní problémy. K praktiku jsou připojeny texty zřizovacích smluv, vybrané protokoly a unijní předpisy potřebné k řešení úkolů. Cílem praktika je přiblížit studentům a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti problematiku práva Evropské unie praktickou formou, zvýšit jejich zájem a především rozšířit jejich znalosti tohoto oboru.
Praktikum práva Evropské unie

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu