Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - Veľký komentár

Píry Martin

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
264
Rok vydání
2022
Formát
170mm x 245mm
ISBN
978-80-8155-111-6
EAN
9788081551116
Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy – fyzických a právnických osôb. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má dlhú históriu, v ktorej nevznikla zatiaľ potreba novej právnej úpravy. Pre porovnanie – právny predpis v susednej Českej republike o správnom konaní je z roku 2004. Táto skutočnosť vytvára v praxi situáciu, keď na viaceré praktické otázky správny poriadok neposkytuje jednoznačné odpovede. Čiastočne tento priestor vypĺňa judikatúra slovenských súdov, ako aj stanoviská a rozhodnutia orgánov ochrany práva, najmä v oblasti netrestnej pôsobnosti prokuratúry. Práve predkladaná publikácia sa snaží hľadať odpovede metódou ústavno-konformného výkladu práva a prezentovať tak širokej verejnosti, odbornej aj laickej, výklad jednotlivých ustanovení rešpektujúci najmä rozhodovaciu činnosť súdov vrátane ústavného súdu. Veríme, že publikácia tak bude mať svoje miesto nielen na úradoch, v právnických knižniciach, ale stane sa jedným zo zdrojov skvalitnenia verejnej správy na Slovensku a posilnenia princípov právneho štátu. Ako dlhoročný pedagóg na právnickej fakulte odporúčam tento komentár aj študentom práva, ktorí potrebujú vidieť širšie súvislosti jednotlivých ustanovení komentovaného zákona. Právny stav k 1. 12. 2021.
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) - Veľký komentár

1.386 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu