Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA

Telč v průběhu staletí

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
157
Rok vydání
2017
Formát
19x27 cm
ISBN
978-80-906167-4-5
EAN
9788090616745
Katalog k výstavě Telč v průběhu staletí je jedním z výstupů projektu „Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století“, jehož výsledky přispěly k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Projekt, na kterém pracovaly týmy po celé České republice, si vzal za úkol detailněji poznat a zmapovat vývoj a funkci kulturní krajiny jako díla promyšlené lidské činnosti na území vybraných aristokratických panství. Cílem autorů výstavy a katalogu je představit panství Telč, které bylo v průběhu staletí drženo čtyři šlechtickými rody, pány z Hradce, Slavaty z Chlumu a Košumberka, LichtensteinCastelcorny a rodem Podstatzky-Lichtenstein, jako fungující organismus. Udržení a provoz honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. Pro telčské panství byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Soustava hospodářských dvorů pak zaručovala stabilitu v systematicky plánované zemědělské produkci. Velmi důležité bylo rovněž zcelování majetku a držav, které postupně k panství přibývaly cílenými a náhodnými nákupy. Katalog rovněž upozorňuje na bohatý fond drobné sakrální architektury v okolí Telče. Nachází se zde množství kapliček, křížových cest, kalvárií, božích muk i obyčejných křížků u cesty. Utváření a modelování krajiny zde probíhalo postupně a v duchu harmonického začlenění drobné architektury a uměleckých prvků do celkové kompozice panství, které bylo po staletí protknuto hlubokou vírou jeho majitelů i obyvatel samotných, a významně ovlivněno i působením jezuitského řádu v Telči.
Telč v průběhu staletí

660 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu