Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár

Matej Drotár

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
200
Rok vydání
2022
Formát
A5
ISBN
978-80-571-0479-7
EAN
9788057104797
Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy. Pozornosť autor sústreďuje na praktickú aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona a ponúka odpovede na mnohé rezonujúce otázky, napríklad ako postupovať pri riešení problémov s výberovým konaním na funkciu riaditeľa školy, vymenovaním a odvolaním riaditeľa školy, postavením a výkonom funkcie riaditeľa školy, zriaďovaním a zrušovaním škôl a školských zariadení a fungovaním rady školy. Autor svoj výklad opiera o judikatúru, poznatky z praxe a poukazuje aj na aplikačné súvislosti s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Publikácia je určená predovšetkým pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl a školských zariadení, rady škôl, zamestnancov školských úradov, ale aj pre iných zamestnancov pôsobiacich v oblasti správy škôl a školských zariadení a všetkým záujemcom o túto problematiku.
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár

526 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu