Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed

Gřivna Tomáš, Šimánová Hana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
384
Rok vydání
2021
Formát
A5/V8
ISBN
978-80-7380-885-3
EAN
9788073808853
Publikace je souborem 21 příspěvků vytvořených autory u příležitosti již tradiční konference pořádané Unií obhájců ČR, tentokráte ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k datu konání se vděčným tématem konference stala trestní odpovědnost právnických osob, a zejména desáté výročí jejího zavedení do právního řádu České republiky, které s sebou přináší prostor pro bilancování i úvahy do budoucna. Široká škála rozličných pozoruhodných témat přináší čtenáři komplexní přehled o vývoji právní úpravy a jejích slabých místech, přínosech i nedostatcích aplikační praxe i komparaci s některými zahraničními poznatky. Pozornost autorů je upřena na některé koncepční otázky (včetně samotného pojetí trestného činu spáchaného právnickou osobou), vybrané instituty trestního práva hmotného v kontextu trestní odpovědnosti právnické osoby (např. vývojová stadia trestné činnosti) i specifika spojená právě a pouze s právnickými osobami (např. přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce). Důkladnému rozboru je v publikaci podrobeno sankcionování právnických osob – vedle kritických připomínek k jeho stávajícímu stavu nabízejí autoři četné náměty na rozšíření dosavadního katalogu sankcí ukládaných právnickým osobám. Stranou pozornosti přispěvatelů pak nezůstaly ani procesní aspekty (omezování práva právnické osoby na obhajobu, opatrovnictví obviněné právnické osoby) a meziodvětvové souvislosti (vztah řízení o trestném činu a přestupku právnické osoby). Své čtenáře si proto kniha může najít mezi akademiky i praktiky věnujícími se (nejen) trestnímu právu, studenty právnických fakult i dalšími zástupci odborné i laické veřejnosti
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Pohledy zpět i vpřed

495 Kč

550 Kč ušetříte 55 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu