Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Učebnice a skripta

Princípy mikroekonómie – cvičebnica, 2. vydanie

Barbora Mazúrová, Ján Kollár, Mariana Považanová

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
184
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-571-0502-2
EAN
9788057105022
Druhé vydanie publikácie Princípy mikroekonómie – cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu Princípy mikroekonómie, Marasová a kol. (2018). Autori rozpracovali problematiku do 12 kapitol pokrývajúcich oblasti stručného historického vývoja ekonómie s dôrazom na mikroekonómiu, metodológiu ekonomickej teórie, trhu tovarov a služieb v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie, ako aj trhu výrobných faktorov. Záverečná kapitola sa venuje rozdeľovaniu dôchodkov. Kapitoly majú rovnakú štruktúru a pozostávajú z kľúčových pojmov, doplňovacích úloh, riešených a neriešených príkladov, ako aj testových otázok s možnosťou výberu jednej správnej odpovede. Súčasťou cvičebnice sú aj riešenia. Snahou autorov bolo poskytnúť praktickú aplikáciu teoretických mikroekonomických poznatkov v konkrétnych zadaniach, ktoré by čitateľovi viac ozrejmili vybrané oblasti ekonomickej teórie a utvrdili ho v osvojených vedomostiach. Publikácia je prioritne určená všetkým študentkám a študentom, ktorí získavajú vedomosti na vysokých školách ekonomického zamerania na bakalárskom stupni, ako aj ostatným záujemcom o precvičenie si poznatkov zo základného kurzu mikroekonómie.
Princípy mikroekonómie – cvičebnica, 2. vydanie

359 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Makroekonomie I cvičebnice

Makroekonomie I cvičebnice

Ekonomie trochu jinak

Ekonomie trochu jinak

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu