Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA

Meč a kríž: Vojna náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie)

Dušan Zupka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
288
Rok vydání
2021
Formát
16x22 cm
ISBN
9788022419246
EAN
9788022419246
Krajiny strednej Európy prešli medzi 10. až 12. storočím obdobím zásadných zmien. Táto transformácia sa nevyhla ani oblasti výkonu moci, kde sa naplno prejavila úzka spolupráca vojensko-politických a duchovných elít. Symbióza kresťanskej viery a vojny sa prejavila v bohatom komplexe náboženského vojenstva. Ten zahŕňal špecifické rituály, symboly a rétoriku, ktoré postupne formovali idey svätej vojny a križiackych výprav. Táto kniha ponúka prvé komparatívne spracovanie vzájomného pôsobenia výkonu moci arpádovských, přemyslovských a piastovských panovníkov a náboženského vojenstva na prelome raného a vrcholného stredoveku. Na základe analýzy dobových prameňov je možné sledovať, že kresťanské vojenstvo slúžilo na sakralizáciu a legitimizáciu moci, ako aj na hlbšiu integráciu stredoeurópskych dynastií a ich krajín do sveta latinského kresťanstva, čím prispievali k vytváraniu ich spoločnej identity. Na tento účel boli vypracované a navrhnuté rozličné modlitby, požehnania, liturgické obrady, votívne omše a predovšetkým náboženské rituály vojny. Postupne sa tak vytvorila samostatná liturgia vojny, ktorá sprevádzala uhorské, české a poľské vojnové ťaženia. Náboženské obrady sprevádzali...
Meč a kríž: Vojna náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie)

689 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu